2011-09-15

fredagspoesi: anyuruFoxNews CNN MTV ZTV TV4
Voyager BBC Al Jazeera TV3 CartoonNetwork
Mänskligheten sänder oupphörligen
bilder skenbilder
av sig själv
ut i rymden
Tänker, drömmer
Ropar ut
i den större rymden

Ur: Omega av Johannes Anyuru

Se om vi har några böcker av Johannes Anyuru inne här.

Inga kommentarer: